0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tiếng Việt Samsung I605 4.4.2 done

Tiếng Việt Samsunng I605 done alt

Tiếng Việt Samsung I605 4.4.2 tình trạng máy treo logo minh flash lại rom này xong khỡi động lại máy done,thêm luôn tiếng Việt ok luôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X