0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Samsung SM-N900A mở mạng thành công

Samsung SM-N900A mở mạng thành công alt

Samsung SM-N900A máy mang về từ nước ngoài gắn sim Việt Nam không nhận sóng đã mở mạng thành công.
Log file:

Selected model: SM-N900A
Selected port: COM168 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device…
Please, allow USB debugging on phone… OK
Reading phone info…
Model: SAMSUNG-SM-N900A
Android version: 4.4.2
Product code: SM2N900AZWEATT
Phone version: N900AUCUCNC2
PDA version: N900AUCUCNC2
CSC version: N900AATTCNC2
IMEI: 357572053370653
Phone S/N: R38F204E32Y
Checking Super user right… true
Backuping MMCBLK… OK
Checking phone at COM168
Detected ID: 00000FF3 (MSM8974)
SW Version: M8974A-AAAANAZM-2.0.10025
Reading ESN… OK
Backuping RFNV… OK
Backuping Feature Mask… OK
Backuping NV Item… OK
Backuping NV Item SIM1… OK
Backuping NV Item SIM2… OK
Backuping Provisioning Item Files… OK
Writing data to phone… OK
Rebooting phone… OK
Waiting phone… OK
Reading QCN file… OK
Checking phone at COM168
Detected ID: 00000FF3 (MSM8974)
SW Version: M8974A-AAAANAZM-2.0.10025
Checking paths… OK
Restoring EFS Backup… OK
Restoring NV Items… OK
Restoring NV Item SIM1… OK
Restoring NV Item SIM2… OK
Restoring Provisioning Item Files… OK
Done with Samsung Tool v.18.3

Selected model: SM-N900A
Selected port: COM168 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Checking certificate file… OK
Searching ADB device… OK
Reading phone info…
Model: SAMSUNG-SM-N900A
Android version: 4.4.2
Product code: Not Active
Phone version: N900AUCUCNC2
PDA version: N900AUCUCNC2
CSC version: N900AATTCNC2
IMEI: Unknown
Phone S/N: R38F204E32Y
Checking Super user right… true
Bypass MSL… OK
Checking for compatible phone and cert… OK
Writing CERT… OK
Checking CERT status… OK
Rebooting phone… OK
Done with Samsung Tool v.18.3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.