0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Samsung C3312 mất nguồn flash ok

Samsung C3312 mất nguồn flash ok alt

Samsung C3312 mất nguồn,kẹp dòng treo 0.2A flash lại ok luôn,sử dụng rom gốc này flash lại máy ok.
Cách flash rom:
Bấm Start USB – ghim cáp trước rồi bỏ pin sau = Done
Log file:
Device synchronized.
Injecting EBL-Loader (RPSI).
Injecting EBL
Boot-loader is active
EBL version: 2150_OD_KJ2_3.1 3..1
Boot mode is: BB
Using: Faster CRC, Writing all blocks , Skip data CRC , Skip protocol CRC
Package length is 16384 – protocol: 3.32
Baud rate set to 921600
Get flash id.
Flash ID is: 003000EC
Boot process finished

Start downloading item *BOOT CORE PSI:psi.fls** from file *E:File samsungC3312DXLD1_OLALD1C3312DXLD1_psi.fls**.
Erasing all flash memory
Sending sec-pack.
  Load region 0
  – Sending data.
Sending end-pack.
Checksum OK (0x0000)
Verify OK
Process time was 2718 msec.

Start downloading item *BOOT CORE SLB:slb.fls** from file *E:File samsungC3312DXLD1_OLALD1C3312DXLD1_slb.fls**.
Sending sec-pack.
  Load region 0
  – Sending data.
Sending end-pack.
Checksum OK (0x0000)
Verify OK
Process time was 641 msec.

Start downloading item *CODE:CATFISH.fls** from file *E:File samsungC3312DXLD1_OLALD1C3312DXLD1_BSY.fls**.
Sending sec-pack.
  Load region 0
  – Sending data.
  Load region 1
  – Sending data.
Sending end-pack.
Checksum OK (0x0000)
Verify OK
Process time was 48.0 sec.

Start downloading item *CODE:CATFISH.fls** from file *E:File samsungC3312DXLD1_OLALD1C3312DXLD1_CDS.fls**.
Sending sec-pack.
  Load region 0
  – Sending data.
Sending end-pack.
Checksum OK (0x0000)
Verify OK
Process time was 734 msec.

Start downloading item *CUST:temp_GT-C3312_OLA.dffs** from file *E:File samsungC3312DXLD1_OLALD1C3312OLALD1_CSC.dffs**.
Sending sec-pack.
  Load region 0
  – Sending data.
Sending end-pack.
Checksum OK (0x0000)
Verify OK
Process time was 1 min 36  sec.

Total time was 2 min 41  sec.
Channel 1 is succesfully closed.

Link tải file tool và pass: phuctoanstore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.