0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Qsmart dream si mt6589

Rom Qsmart dream si mt6589 máy khóa pass đã xóa thành công và read lại file chuẩn đã flash nhiều máy như treo logo hay những lỗi khác tất done.
Thông tin read file : 
 Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM39)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6589(6583) SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x03A3E00000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:M8050QM_1.26_WE
  version:4.2.1
  model:SI
  brand:Q-Smart
  manufacturer:Q-mobile
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x600000
  MBR  BaseAddr:0x600000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x680000  Size:0x80000
  __NODL_PMT  BaseAddr:0x700000  Size:0x400000
  __NODL_PRO_INFO  BaseAddr:0xB00000  Size:0x300000
  __NODL_NVRAM  BaseAddr:0xE00000  Size:0x500000
  __NODL_PROTECT_F  BaseAddr:0x1300000  Size:0xA00000
  __NODL_PROTECT_S  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  __NODL_SECCFG  BaseAddr:0x2700000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2720000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2780000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2D80000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3380000  Size:0x600000
  __NODL_MISC  BaseAddr:0x3980000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3A00000  Size:0x300000
  EBR2  BaseAddr:0x3D00000  Size:0x80000
  __NODL_EXPDB  BaseAddr:0x3D80000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4780000  Size:0x40000000
  CACHE  BaseAddr:0x44780000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x4C580000  Size:0x40000000
  __NODL_FAT  BaseAddr:0x8C580000  Size:0x3167A0000
  __NODL_BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x0
  Done.
****************
  Waiting for USB Port…
  Set MTK USB Port (COM18)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6589(6583) SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x03A3E00000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set DA USB VCOM Port (COM40)
  Reading preloader…
  Reading mbr…
  Reading ebr1…
  Reading uboot…
  Reading bootimg…
  Reading recovery…
  Reading sec_ro…
  Reading logo…
  Reading ebr2…
  Reading android…
  Reading cache…
  Reading usrdata…
  Saving as scatter file…
>>Done!
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.