0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Qsmart dream c1 mt6589

Rom Qsmart dream c1 mt6589 máy treo logo sử dụng rom này flash lại máy xong hởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6583
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6583|6589_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.3.2 on BBID : 0x86
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 5300014534304D458C052847F3D0B363
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x45 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SANDISK] , G40ME
[eMMC] : FLASH_CID : 45010053454D30344728058C63B3D0F3
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00200000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249D97B1F1429CC8FE2BA88CF97
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : Q-Smart
ProdName  : Dream-CI
ProdModel : CI
Device    : Dream-C1
AndroidVer: 4.2.1
MTKxCPU   : MT6589
MTKxPRJ   : M8045QM_1.22_WE

[Read Ok] : preloader_dream-ci.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6589 / V1.0.0 / dream-ci / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 604 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6589__Q-Smart__CI__Dream-C1__4.2.1__M8045QM_1.22_WE

All done!

Link pass : phuctoanstore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.