0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Samsung N1 mini mt6572

Rom Samsung N1 mini mt6572 máy khoa pass đã remove done xong read lại file bằng Miracle box đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả done.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM36)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00EC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:SW_97157Y_Z41_DARAGO_V009_20140724
  version:4.2.2
  model:Z41
  brand:Z41
  manufacturer:WINGTECH
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x600000
  MBR  BaseAddr:0x600000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x680000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x700000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xA00000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0xF00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1900000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2300000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2320000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2380000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x2FC0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3040000  Size:0x300000
  EBR2  BaseAddr:0x3340000  Size:0x80000
  EXPDB  BaseAddr:0x33C0000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x3DC0000  Size:0x28A00000
  CACHE  BaseAddr:0x2C7C0000  Size:0x17200000
  USRDATA  BaseAddr:0x439C0000  Size:0x52C00000
  FLAG  BaseAddr:0x965C0000  Size:0x700000
  FAT  BaseAddr:0x96CC0000  Size:0x542C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x0
>>Done.

************
 Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM36)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00EC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set DA USB VCOM Port (COM37)
  Reading preloader…
  Reading mbr…
  Reading ebr1…
  Reading nvram…
  Reading uboot…
  Reading bootimg…
  Reading recovery…
  Reading sec_ro…
  Reading logo…
  Reading ebr2…
  Reading android…
  Reading cache…
  Reading usrdata…
  Reading fat…
  Saving as scatter file…
  Done!
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.