0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Samsung gt-5200 mt6577

Rom Samsung gt-5200 mt6577 máy bình thường read lại file chuẩn đã flash
nhiều máy lâm nạn tất cả
sau khi flash rom done.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6575
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6575|MT6577_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8B00 , 0xE201
Processing BROM stage
i2c Init : 0300771F
SpeedSet : 0000
VChrgSet : 0x28 , BatStat : 0x02
WD Disable stat : 0x0000
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.3.2 on BBID : 0x84
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , M00U5
[eMMC] : FLASH_CID : 1501004E355530304D02579A45DA907D
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00020000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC41F1E15D04430E2B7B0EF87B
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : WP-5200
ProdName  : hexing77_jb
ProdModel : WP-5200
Device    : hexing77_jb
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU   : MT6577
MTKxPRJ   : ALPS.JB.MP.V1.16

[Read Ok] : preloader_hexing77_jb.bin
[Read Ok] : DSP_BL
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6577 / V1.0.0 / hexing77_jb / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 480 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6577__WP-5200__WP-5200__hexing77_jb__4.2.2__ALPS.JB.MP.V1.16

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.