0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Oppo P8 plus mt6572

Rom Oppo P8 plus mt6572 read từ máy chuẩn trên nền rom stock đã cứu nhiều máy lâm nạn tất cả done sau khi flash rom.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1501004E35585A4D4201A007522731B5
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BMZX5
[eMMC] : FLASH_CID : 1501004E35585A4D4201A007522731B5
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC958649C811EFBFEA176AE282
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : TTMobile
ProdName  : a20e_ax_xxh_x8_zs
ProdModel : P8_PLUS
Device    : a20e_ax_xxh_x8_zs
AndroidVer: 5.0
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : A20E_AX_XXH_X8_P8_PLUS_V006

[Read Ok] : preloader_a20e_ax_xxh_x8_zs.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / a20e_ax_xxh_x8_zs / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1030 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6572__TTMobile__P8_PLUS__a20e_ax_xxh_x8_zs__5.0__A20E_AX_XXH_X8_P8_PLUS_V006

All done!

Link pass : phuctoanstore
Soft b1: download
Mật khẩu khác nếu có : 36987

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.