0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Iphone 7 plus mt6580

Rom Iphone 7 plus mt6580 read bằn Miracle box filel chua63nn đã flash nhiều máy khác lỗi phần mềm tất cả ok.
Thông tin máy :
Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM14)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01CE100000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:LMY47I test-keys
  version:5.1
  model:MGA92ZP/A
  brand:alps
  manufacturer:alps
  PROINFO  BaseAddr:0x80000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x380000  Size:0x500000
  PROTECT1  BaseAddr:0x880000  Size:0xA00000
  PROTECT2  BaseAddr:0x1280000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x1C80000  Size:0x40000
  LK  BaseAddr:0x1CC0000  Size:0x60000
  BOOT  BaseAddr:0x1D20000  Size:0x1000000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2D20000  Size:0x1000000
  PARA  BaseAddr:0x3D20000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3DA0000  Size:0x800000
  EXPDB  BaseAddr:0x45A0000  Size:0xA00000
  FRP  BaseAddr:0x4FA0000  Size:0x100000
  NVDATA  BaseAddr:0x50A0000  Size:0x2000000
  METADATA  BaseAddr:0x70A0000  Size:0x2760000
  OEMKEYSTORE  BaseAddr:0x9800000  Size:0x200000
  SECRO  BaseAddr:0x9A00000  Size:0x600000
  KEYSTORE  BaseAddr:0xA000000  Size:0x800000
  SYSTEM  BaseAddr:0xA800000  Size:0x60000000
  CACHE  BaseAddr:0x6A800000  Size:0x10000000
  USERDATA  BaseAddr:0x7A800000  Size:0x152880000
  FLASHINFO  BaseAddr:0x1CD080000  Size:0x1000000
>>Done.

**********
Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM14)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01CE100000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading preloader…
  Reading nvram…
  Reading lk…
  Reading boot…
  Reading recovery…
  Reading logo…
  Reading secro…
  Reading system…
  Reading cache…
  Reading userdata…
  Saving as scatter file…
  Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.