0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Iphone 6 plus mt6582

Rom Iphone 6 plus mt6582 máy treo logo đã fix done xong read lại file bằng Miracle box và test nhiều máy khác lỗi phần mềm tất cả ok.
Thông tin máy :
  Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt6582
  Board:apple a8
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:iphone
  Model:6 plus
  Android Ver:4.4
  bootloader ver:unknown
  USB config:mtp,adb
  User:zhixin
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v15, 2014/02/18 02:04
  Build number:ios8.4
  ID:ios8.4
  Region:us
  Language:en
  Chipset:
  IMEI1:355447834489247
  Root:  Not Root
>>Done

************
  Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM36)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01D2000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set DA USB VCOM Port (COM37)
  Reading preloader…
  Reading mbr…
  Reading ebr1…
  Reading nvram…
  Reading uboot…
  Reading bootimg…
  Reading recovery…
  Reading sec_ro…
  Reading logo…
  Reading android…
  Reading cache…
  Saving as scatter file…
  Done!
************
 Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM36)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01D2000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:iOS8.4
  version:4.4
  model:6 Plus
  brand:APPLE
  manufacturer:iPhone
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0xC00000
  MBR  BaseAddr:0xC00000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0xC80000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0xD00000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1000000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1500000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1F00000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2900000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2920000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3580000  Size:0x600000
  MISC  BaseAddr:0x3B80000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3C00000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3F00000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4900000  Size:0x60000000
  CACHE  BaseAddr:0x64900000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x6C700000  Size:0x165000000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
>>Done.
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.