0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Rom Mobiistar lai y mt6582 flashtool

Rom Mobiistar Lai Y mt6582 8g chuẩn read từ máy bình thường rom không có bấ kỳ ứng dưng thứ ba nào hoan toàn chuẩn stock.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 3 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 110100303038474530019EE46A2E4255
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG80
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303038474530019EE46A2E4255
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC697CA47FA1810CB1C2962B24
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : mobiistar
ProdName  : mobiistar LAI Y
ProdModel : mobiistar LAI Y
Device    : mobiistar_LAI_Y
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP1.V2.11

[Read Ok] : preloader_kphone82_wet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / kphone82_wet_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1097 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTSTORE\Desktop\MT6582__mobiistar__mobiistar_LAI_Y__mobiistar_LAI_Y__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.11\

All done!

Done!

Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ flash rom tại phuctoanstore.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.