0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Mobiistar lai y mt6582 flashtool

Rom Mobiistar Lai Y mt6582 8g chuẩn read từ máy bình thường rom không có bấ kỳ ứng dưng thứ ba nào hoan toàn chuẩn stock.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 3 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 110100303038474530019EE46A2E4255
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG80
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303038474530019EE46A2E4255
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC697CA47FA1810CB1C2962B24
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : mobiistar
ProdName  : mobiistar LAI Y
ProdModel : mobiistar LAI Y
Device    : mobiistar_LAI_Y
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP1.V2.11

[Read Ok] : preloader_kphone82_wet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / kphone82_wet_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1097 MiB
Scatter saved to : C:\Users\PTSTORE\Desktop\MT6582__mobiistar__mobiistar_LAI_Y__mobiistar_LAI_Y__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.11\

All done!

Done!

Link pass : phuctoanstore.com

Tool : here

Driver : here

Soft b1 bung nén : download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.