0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Mobiistar lai 504m fix sọc màn hình

Rom Mobiistar lai 504m sọc màn hình sử dụng file này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin read file :
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 45010053454D30344728257481CD716D
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x45 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SANDISK] , G40ME
[eMMC] : FLASH_CID : 45010053454D30344728257481CD716D
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00200000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249650647FFAAFF0090093D05DD
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : mobiistar
ProdName  : mobiistar LAI 504m
ProdModel : mobiistar LAI 504m
Device    : mobiistar_LAI_504m
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.JB5.MP.V1.8

[Read Ok] : preloader_kphone82_wet_v18_jb5.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / kphone82_wet_v18_jb5 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 705 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6582__mobiistar__mobiistar_LAI_504m__mobiistar_LAI_504m__4.2.2__ALPS.JB5.MP.V1.8

All done!

 Link pass  v1.8 : phuctoanstore.com
Link pass v1.6 : phuctoanstore.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.