0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Rom gốc Mobiistar touch S40

Rom gốc Mobiistar touch S40 dành cứu máy bị lỗi phần mềm,tải về giải nén và bật tool lên flash máy.
Link rom: click here
Tool:click here
Driver: click here
Pass: phuctoanstore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X