0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Mobell tab 8a mt6580 file flashtool

Rom Mobell tab 8a mt6580 file flashtool chuẩn đã flash nhiều máy lỗi phần mềm.

Mobell tab 8a mt6580 file flashtool dùng unbrick hay sữa lỗi những máy treo logo hay khởi động máy lên tự tắt nguồn

Bạn đang tìm bản rom Mobell tab 8a mt6580 file flashtool để cứu máy bị lỗi phần mềm?

Hãy download Mobell tab 8a mt6580 file flashtool,file đã được chúng tôi test nhiều máy lỗi phần mềm không có bất kỳ lỗi nào.

rom Mobell tab 8a mt6580

BaseBand CPU :MT6580
BaseBand CPU Secure Version : 05
BaseBand CPU Bootloader Version : FE
—————————————————-
INT RAM: 128 KB SDRAM
EXT RAM: 1 GB DRAM
—————————————————-
EMMC: (58Gb+8192Mb) UNKNOWN_EMMC_DEVICE
EMMC FW VERSION: 16:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: 8801034E4361726420 : 00000000000000
EMMC UA SIZE: 0x1d2000000
BOOT STYLE: EMMC BOOT
FULL LENGTH: 0x1d2c00000 [7.293 GB]
Status: USB_FULL_SPEED
Detecting high speed port, wait……
If driver not installed, install high speed port driver.
If not need high speed port, disable it.
After repeat opperation.
Detected : MediaTek DA USB VCOM Port (COM18)
Build ID: O11019
Display ID: M-Tab_8a-180724-01
Version: 8.1.0
Build Date: Tue Jul 24 14:09:28 CST 2018
Model: Tab_8a
Brand: mobell
Device: Tab_8a
Manufacturer: joyar
Dumping Preloader.
Start dumping flash, this can take up to 1 hour…….
Start processing proinfo
Reading: BEGIN: 0x80000 – LEN: 0x300000
Start processing nvram
IMEI[1] from NVRAM: 920051600035489
IMEI[2] from NVRAM: 920052600035487
Start processing ITEMS ……
Reading: BEGIN: 0x880000 – LEN: 0x100000
Start processing protect1 ……
Reading: BEGIN: 0x980000 – LEN: 0xa00000
Start processing protect2 ……
Reading: BEGIN: 0x1380000 – LEN: 0xa00000
Start processing lk ……
Start processing boot
Start processing recovery
Start processing logo ……
Start processing odmdtbo
Reading: BEGIN: 0x4840000 – LEN: 0x1000000
Start processing vendor
Reading: BEGIN: 0x6240000 – LEN: 0x12000000
Start processing frp ……
Reading: BEGIN: 0x18240000 – LEN: 0x100000
Start processing trustzone
Start processing nvdata ……
Reading: BEGIN: 0x18d40000 – LEN: 0x2000000
Start processing secro
Reading: BEGIN: 0x1d200000 – LEN: 0x600000
Start processing system
Reading: BEGIN: 0x1e000000 – LEN: 0x4b000000
Saved to : C:\Users\PTS\Documents\Android_MTK\firmware_backup\MT6580_EMMC_mobell_Tab_8a_8_1_0_2019_05_12_15_31)
Wait untill phone will start charging.
[0]All done.

Link pass : uploading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.