0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Mobell tab 7s mt6580 read từ rom stock

Rom Mobell tab 7s mt6580 chuẩn stock máy hư cảm ứng sau khi thay xong read lại file chuẩn trên nền rom stock.
Thông tin rom :
Wait for phone…
Phone found! [ 3 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 8801034E43617264202958B03141439D
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x88 , OEM : 0103
[eMMC] : FLASH_INF : [FORESEE] , draC
[eMMC] : FLASH_CID : 8801034E43617264202958B03141439D
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001CE100000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7393 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC1897C15E6C7AF73085035E92
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : alps
ProdName  : mobell tab 7s
ProdModel : mobell tab 7s
Device    : elink8321_emmc
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_ELINK8321.EMMC_P46

[Read Ok] : preloader_elink8321_emmc.bin
[Read Ok] : items.img
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / elink8321_emmc / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1336 MiB
Scatter saved to : C:\Users\phuctoanstore\Desktop\MT6580__alps__mobell_tab_7s__elink8321_emmc__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_ELINK8321.EMMC_P46\

All done!

Link pass : phuctoanstore.com

2Nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.