0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Mobell Tab 7 mt6582

Rom Mobell Tab 7 mt6582 máy dính virus đã fix done và read lại file stock bằng Miracle box và test nhiều máy khác với file này tất cả done.
Thông tin máy :
Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM39)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01D5000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:mobell-Tab7-20150317-01
  version:4.4.2
  model:Tab7
  brand:Tab7
  manufacturer:Tab7
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1400000
  MBR  BaseAddr:0x1400000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1480000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1500000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1800000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2700000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x3100000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x3120000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x3180000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x3780000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3D80000  Size:0x600000
  MISC  BaseAddr:0x4380000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x4400000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x4700000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x5100000  Size:0x38400000
  CACHE  BaseAddr:0x3D500000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x45300000  Size:0x18EC20000
>>Done.
******************
 Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM39)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01D5000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set DA USB VCOM Port (COM40)
  Reading preloader…
  Reading mbr…
  Reading ebr1…
  Reading nvram…
  Reading uboot…
  Reading bootimg…
  Reading recovery…
  Reading sec_ro…
  Reading logo…
  Reading android…
  Reading cache…
  Saving as scatter file…
>>Done!
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.