0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Mobell S88 mt6577

Rom Mobell S88 mt6577 máy khóa mật khẩu đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock đã flash máy khác ok.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 9 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6575
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6575|MT6577_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8B00 , 0xE201
Processing BROM stage
i2c Init : 0300771F
SpeedSet : 0000
VChrgSet : 0x28 , BatStat : 0x0F
WD Disable stat : 0x0000
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.3.2 on BBID : 0x84
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x90 , OEM : 014A
[eMMC] : FLASH_INF : [HYNIX] , HYNIX
[eMMC] : FLASH_CID : 90014A2058494E594815A1AFA7FECF59
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00200000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E7000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3696 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC33082F75698D0B7CF4D1B52D
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : alps
ProdName  : lcsh77_cu_ics2
ProdModel : S88
Device    : lcsh77_cu_ics2
AndroidVer: 4.0.4
MTKxCPU   : MT6577
MTKxPRJ   : ALPS.ICS2.MP.V1

[Read Ok] : preloader_lcsh77_cu_ics2.bin
[Read Ok] : DSP_BL
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6577 / V1.0.0 / lcsh77_cu_ics2 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 351 MiB
Scatter saved to : C:UsersStoreDesktopMT6577__alps__S88__lcsh77_cu_ics2__4.0.4__ALPS.ICS2.MP.V1

All done!

rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.