0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Masstel n516 sc7731

Rom Masstel n516 sc7731 chuẩn read dạng pac đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả sau khi flashrom không có lỗi nào.
Thông tin máy:
Phone found! [ 6 ]
Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SPRD 773x eMMC loader v3 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : l1s_f2_aw
Model Brand : Android
Model Device: l1s_f2
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: L1S_F2_AW
Project Ver : L1S.F2.AW.L.F.V3.05
Model Ext   : Masstel N516

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1137 MiB
Saved to : C:UsersStoreDesktopL1S_F2_AW_l1s_f2_5.1_L1S.F2.AW.L.F.V3.05_Masstel_N516
Done!

Elapsed: 00:09:23

Reconnect Power/Cable!

Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.26 ]

Target : L1S_F2_AW_l1s_f2_5.1_L1S.F2.AW.L.F.V3.05_Masstel_N516
Step  #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731g_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[ADD FILE] : logo_480x854.bin
[ADD FILE] : fblogo_480x854.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0017
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:03:02

Saved to : L1S_F2_AW_l1s_f2_5.1_L1S.F2.AW.L.F.V3.05_Masstel_N516.pac
Done!

Rom không cia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.