0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Masstel n500s sc7731

Rom Masstel n500s sc7731 máy treo logo sử dụng file này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin read file :
Phone found! [ 14 ]
Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SPRD 773x eMMC loader v3 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : scx35_sp7731geaplus
Model Brand : Spreadtrum
Model Device: scx35_sp7731gea
AndrVersion : 4.4.3
BaseBand CPU: SP7731GEA
Project Ver : Masstel_N500_V007_20150327
Model Ext   : Masstel N500

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc7731g_modem_CP2_WCN_14E_W14.50_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : hwinfo.img
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 864 MiB
Saved to : C:UsersPTSTOREDesktopSP7731GEA_scx35_sp7731gea_4.4.3_Masstel_N500_V007_20150327_Masstel_N500
Done!

Elapsed: 00:07:24

Reconnect Power/Cable!

Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.25 ]

Target : SP7731GEA_scx35_sp7731gea_4.4.3_Masstel_N500_V007_20150327_Masstel_N500
Step  #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731g_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc7731g_modem_CP2_WCN_14E_W14.50_Release.bin
[ADD FILE] : logo_540x960.bin
[ADD FILE] : hwinfo.img
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0018
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:01:33

Saved to : SP7731GEA_scx35_sp7731gea_4.4.3_Masstel_N500_V007_20150327_Masstel_N500.pac
Done!

Link tải tool : download
Link pass : phuctoanstore

Driver : download
Soft giải nén : here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.