0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Masstel N470 mt6572

Rom Masstel N470 mt6572 alt

Rom Masstel N470 mt6572 read từ rom stock đã test nhiều máy lỗi phần mềm hay treo logo tất cả sau khi flash với rom này ok.
Thông tin read file :
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM9)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01C3000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM13)
  File Mode: C:china fileMASSTEL N470 MTK6572_1603211445.bin
  Reading(EMMC)…(0x1C2700000)
  Saving as scatter file…
  OK. out: C:UsersAdminDesktopMT6572_160321171443
  Read OK.
  total: 152 mins55 s
  File save to:C:china fileMASSTEL N470 MTK6572_1603211445.bin

                                                   *************
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM9)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x01C3000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:Masstel_N470_V04_20150925
  version:5.1
  model:Masstel N470
  brand:Masstel
  manufacturer:Masstel
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1400000
  MBR  BaseAddr:0x1400000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1480000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1500000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1800000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2700000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x3100000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x3120000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x3180000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x3780000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3D80000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x3DC0000  Size:0x80000
  FRP  BaseAddr:0x3E40000  Size:0x100000
  LOGO  BaseAddr:0x3F40000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x4240000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4C40000  Size:0x66666400
  CACHE  BaseAddr:0x6B2A6400  Size:0xF000000
  USRDATA  BaseAddr:0x7A2A6400  Size:0x148459C00
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.