0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Masstel M390 mt6572

Rom Masstel M390 mt6572 4.2.2 máy khóa pass Gmail đã fix xong,backup lại rom stock bằng Miracle box và test nhiều máy lâm nạn tất cả done.
Thông tin read bằng Miracle box:
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM7)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xEC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x600000
  MBR  BaseAddr:0x600000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x680000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x700000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xA00000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0xF00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1900000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2300000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2320000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2380000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x2FC0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3040000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3340000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x3D40000  Size:0x28A00000
  CACHE  BaseAddr:0x2C740000  Size:0x17800000
  USRDATA  BaseAddr:0x43F40000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x96B40000  Size:0x545C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF00A8  Size:0x0
  Done.

  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek USB Port (COM33)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xEC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM8)
  File Mode: C:Miracle_boxmasstel m390 MTK6572_1510021528.bin
  Reading(EMMC)…(0xA0000000)
  Saving as scatter file…
  OK. out: C:UsersMobileDesktopMT6572_151002155011
  Read OK.
  total: 26 mins14 s
>>File save to:C:Miracle_boxmasstel m390 MTK6572_1510021528.bin
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.