0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Massgo Vi2S mt6580

Rom Massgo Vi2S mt6580 chuẩn đã flash nhiều máy như treo logo hay những lỗi phần mềm khác tất cả done sao khi flash rom này.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 13 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 90014A48384731650507CBB2549D926F
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x90 , OEM : 014A
[eMMC] : FLASH_INF : [HYNIX] , e1G8
[eMMC] : FLASH_CID : 90014A48384731650507CBB2549D926F
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC32EF23B1CB8FD1936E919324
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : Massgo
ProdName  : full_bird6580_weg_b_l
ProdModel : Massgo_VI2S
Device    : bird6580_weg_b_l
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : V1.0

[Read Ok] : preloader_bird6580_weg_b_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / bird6580_weg_b_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1179 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSTOREDesktopMT6580__Massgo__Massgo_VI2S__bird6580_weg_b_l__5.1__V1.0

All done!

Link pass : phuctoanstore
Soft b1 : here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.