0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Rom tiếng Việt LG F200s fix sms


Chia sẽ rom tiếng Việt LG F200s fix sms build trên rom stock 4.1.2 mượt mà , ổn định
Fix dual clock fix sms
Xoá bàn phím hàn , app hàn
File : click here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X