0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tiếng Việt Lenovo a788t 4.3 done

Tiếng Việt Lenovo a788t 4.3 done alt

Tiếng Việt Lenovo a788t 4.3 done alt

Tiếng Việt Lenovo a788t 4.3 máy này không hỗ trợ tiếng Việt đã thêm tiếng Việt và Ch play thành công,xóa bỏ những app China không cần thiết,hard reset không mất tiếng Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X