0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom stock FPT x506 sc7731 done

Rom stock FPT x506 sc7731 file dạng pac đã flash nhiều máy như treo logo hay những lỗi khác tất cả sau khi flash rom đều done.
Thông tin máy : 
Phone found! [ 8 ]
Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SPRD 773x eMMC loader v3 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : sp7731geahdrplusoversea
Model Brand : FPT
Model Device: FPT_X506
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA_HDR
Project Ver : FPT_X506_V4.0_20160426
Model Ext   : FPT_X506

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.28.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_720x1280.bin
[Read Ok] : fblogo_720x1280.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1433 MiB
Saved to : C:UsersPTS.PTSTOREDesktopSP7731GEA_HDR_FPT_X506_5.1_FPT_X506_V4.0_20160426_FPT_X506
Done!

Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.27 ]

Target : fpt x506 sc7731
Step  #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731g_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.28.4_Release.bin
[ADD FILE] : logo_720x1280.bin
[ADD FILE] : fblogo_720x1280.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0017
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:03:17

Saved to : fpt x506 sc7731.pac
Done!

Link pass : phutoanstore
soft b1 : download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.