0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Up rom Telego nova 1 sc7731c

Up rom Telego nova 1 sc7731c máy treo logo sử dụng file pac này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin máy :
Phone found! [ 13 ]
Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0  
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : pike_xx08
Model Brand : SPRD
Model Device: sp7731c_1h10
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEA
Project Ver : W520B_170119_V1.0
Model Ext   : Nova1

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1731 MiB
Saved to : C:UsersStoreDesktopSP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170119_V1.0_Nova1
Done!

Elapsed: 00:13:19

Reconnect Power/Cable!

Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.26 ]

Target : SP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170119_V1.0_Nova1
Step  #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731C_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[ADD FILE] : logo_480x854.bin
[ADD FILE] : fblogo_480x854.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : sysinfo.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0018
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:04:32

Saved to : SP7731CEA_sp7731c_1h10_6.0_W520B_170119_V1.0_Nova1.pac
Done!

Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.