0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tool và flash file các dòng máy Connspeed Android

Tool chung cho dòng Android http://www.mediafire.com/download/7p…012-08-06).rar

Thêm 1 tool nữa http://www.mediafire.com/download/cd…_R2.9.7006.rar

Driver http://www.mediafire.com/download/99…USB_driver.rar

Cáp: đa số dùng cáp sạc, tách đầu dây 5Pin ra, câu thêm dây từ chân đen qua chân còn trống.
Những dòng nào cáp riêng thì có hình kèm theo trong file

File Máy AS126 http://www.mediafire.com/download/cx…6_20130503.rar

File Máy AS128 http://www.mediafire.com/download/9z…peed_AS128.rar

File Máy AS135 http://www.mediafire.com/download/k0…5_20130419.rar

File Máy AS129 http://www.mediafire.com/download/qk…peed_AS129.rar

File Máy AS127 http://www.mediafire.com/download/44…127_V2.0.1.rar

File Máy AS133 http://www.mediafire.com/download/3i…peed_AS133.rar

File Máy AS3 http://www.mediafire.com/download/vb…ed_AS3_New.rar

File Máy AS8 http://www.mediafire.com/download/in…_AS8_9phim.rar

File Máy AS9 http://www.mediafire.com/download/72…ndroid_AS9.rar

File Máy AS123 http://www.mediafire.com/download/y4…23-2013052.rar
File Máy AS3 Android_ConnSpeed_AS3_New.rar

File Máy AS8 Android_ConnSpeed_AS8_9phim.rar

File Máy AS9 ConnSpeed_Android_AS9.rar

File Máy AS123 ConnSpeed_AS123-2013052.rar

File Máy AS5
ConnSpeed_Android_AS5_MTK.rar

File AS5 LCD
Android_Connspeed_AS5_LCD.rar

File AS125 Android_ConnSpeed_AS125_20130609_1412.rar

File AS132 Android_ConnSpeed_AS132_20130626.rar

File AS5 thay cảm ứng Android_ConnSpeed_AS5_Thay_Cam_Ung.rar

File AS7 FM
Android_ConnSpeed_AS7 FM.rar

File AS7 Ko FM
Android_Connspeed_AS7_V2.0.zip

File IP72: ConnSpeed_IP72_0829.rar

File ConnSpeed AS1: Android_ConnSpeed_AS1_V2.0.3.rar

File ConnSpeed T45 Android_ConnSpeed_t45_20130507.rar
File Máy AS5
http://www.mediafire.com/download/q7…id_AS5_MTK.rar

File AS5 LCD
http://www.mediafire.com/download/x5…ed_AS5_LCD.rar

File AS125 http://www.mediafire.com/download/fk…30609_1412.rar

File AS132 http://www.mediafire.com/download/tk…2_20130626.rar
File AS5 thay cảm ứng http://www.mediafire.com/download/s0…ay_Cam_Ung.rar

Dòng MTK

File ConnSpeed M8 MTK 6252 http://www.mediafire.com/?mw6vc5s47mtnb8o dòng MTK chạy bằnghttp://www.mediafire.com/?f37wsk7rj9a4wwa.

File ConnSpeed M18 MTK 6252 http://www.mediafire.com/?6j66o6l3io2da9b dòng MTK chạy bằnghttp://www.mediafire.com/?f37wsk7rj9a4wwa.

File ConnSpeed M160 MTK 6252 http://www.mediafire.com/?45qlnjj4e8yvybm dòng MTK chạy bằnghttp://www.mediafire.com/?f37wsk7rj9a4wwa.

File ConnSpeed M5 MTK 6252 http://www.mediafire.com/?m63cm6d920ap62s dòng MTK chạy bằnghttp://www.mediafire.com/?f37wsk7rj9a4wwa.

File ConnSpeed M6 MTK 6252 http://www.mediafire.com/?nu9hbu1nnmvcy6j dòng MTK chạy bằnghttp://www.mediafire.com/?f37wsk7rj9a4wwa.

File ConnSpeed C1 http://www.mediafire.com/?8bj2rotlpa0xq3b dòng MTK chạy bằng Flash Tool

File ConnSpeed C3 http://www.mediafire.com/?m71to3mr9acv4li dòng MTK chạy bằng Flash Tool ( chạy xong vào format chọn “auto format fat” để vào được phần cài WAP)

File ConnSpeed C5 http://www.mediafire.com/?x3h2pds6bu5rtog dòng MTK chạy bằng Flash Tool

File Flash ConnSpeed C7: http://www.mediafire.com/?1cu3gmcar5io8aj Dòng MTK chạy bằng Flash tool hoặc MiltiPort.

File Flash ConnSpeed T9: http://www.mediafire.com/?u8amdx0d46ichkr Dòng MTK chạy bằng Flash tool hoặc MiltiPort.

File Flash ConnSpeed M118I CPU 6223: http://www.mediafire.com/?a1dj7wtgg761v77 dòng MTK chạy bằng Flash Tool

File Flash ConnSpeed M167: http://www.mediafire.com/?7zdzsyvyjqqw4vw Có phần mềm chạy đính kèmHướng Dẫn Chạy

Dòng Spreadtrum

File ConnSpeed C5150: http://www.mediafire.com/?r9n8m7lzf5c5nus dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M8 http://www.mediafire.com/?5rs6pmu624i74sq dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConSpeed M17 http://www.mediafire.com/?owrk342wdw79ztm dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConSpeed M17 6620 http://www.mediafire.com/?h3wfj43ykvjrypu dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConSpeed M18 http://www.mediafire.com/?qb7r6qvp3i4tfa7 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M108 http://www.mediafire.com/?axmibzwzq9551nt dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M109 http://www.mediafire.com/?08cvyos60zfio5b dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M116 http://www.mediafire.com/?xb0o7nl7krcqq1l dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M117 http://www.mediafire.com/?z22smum5f6x2ge6 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M150 http://www.mediafire.com/?ovv2fc0l39xb9b0 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M160 http://www.mediafire.com/?zjtb9pn5tgv10j0 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M19 http://www.mediafire.com/?z6carps1mdd66b5 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M2730 http://www.mediafire.com/?fazah7aa9wym6v6 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M6 http://www.mediafire.com/?aq7mw5eq2ayo619 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR. (Máy M6 có nhiều dòng máy Quý Đại Lý vui lòng chọn đúng file)

File ConnSpeed M7 http://www.mediafire.com/?rf28qwf6t25v86x dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M189 http://www.mediafire.com/?bxo01do3x3bun18 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File Flash ConnSpeed M189 New: http://www.mediafire.com/?dzb2ygjen8at4ix Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

File Flash ConnSpeed M189 Sóng 1: http://www.mediafire.com/?aab7w1vd8zuk7b4 Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

File Flash ConnSpeed M189 Sóng 2: http://www.mediafire.com/?fdjdofv4kf371zf Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

File ConnSpeed M389 http://www.mediafire.com/?g9aaakgfvnaupup dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M199 http://www.mediafire.com/?xeaxl67q38so5gj dòng MTK phần mềm chạy và file hướng dẫn có luôn tong đây

File Flash ConnSpeed M6: http://www.mediafire.com/?2io69lcq85dzq9d dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR. Tùy vào máy chọn file

File Flash ConnSpeed M2730 Fix Loa rè: http://www.mediafire.com/?i1pd4sa5ysyce06 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File Flash ConnSpeed M9: http://www.mediafire.com/?4sy8auwm7rf9eah dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File Flash ConnSpeed M2710: http://www.mediafire.com/?8zbc8uw1guwdc

File Flash ConnSpeed M200: http://www.mediafire.com/?kuza83tzks9k0bc

File Flash ConnSpeed M119: http://www.mediafire.com/?hbcymumyulyidrw

File Flash ConnSpeed M2700: http://www.mediafire.com/?fi9vl4308p2xe7e

File Flash ConnSpeed M1: http://www.mediafire.com/?xs4r6puzh37tk4y

File Flash ConnSpeed X3: http://www.mediafire.com/?oblb5a1cuj7i9af Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR. FIX lỗi gởi tin nhắn từ nhật ký cuộc gọi

File Flash ConnSpeed M5: http://www.mediafire.com/?5qvjkavjrsyqay9 Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

File Flash ConnSpeed M123: http://www.mediafire.com/?kxj91fyzdx58u Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

File Flash ConnSpeed X1: http://www.mediafire.com/?dedpc0qoad40mxb Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR. Nhấn nút trên cùng bên tay trái để chuyển về bootloader mới chạy được. Cáp chung với M167. cáp không chip USB. là cáp sạc. câu thêm giây từ chân mas( dây đen qua chân còn trống)

File Flash ConnSpeed M201: http://www.mediafire.com/?73imhmtevbcsjxv Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

File Flash ConnSpeed M2730 – M201 Máy Tính: http://www.mediafire.com/?rf4v62mxd44food Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR

File ConnSpeed M150 6600 http://www.mediafire.com/?qzq0345btex3773 dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M150 6620 http://www.mediafire.com/?mk7u74fl0i8ngbm dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File ConnSpeed M180 http://www.mediafire.com/?ms9h7it4d02gtna dòng Spreadtrum chạy bằng DLoaderR.

File Flash ConnSpeed M123 New: http://www.mediafire.com/?akd26aktytwm0q7 Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp A16-M17

File Flash ConnSpeed M167 New: http://www.mediafire.com/?evobph6nyuewy0k Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp C1-M189-M199

File Flash ConnSpeed LX.INNOVA: http://www.mediafire.com/?afyfe42qlcq1wcy Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M18

File Flash ConnSpeed M27 đầu imei 35: http://www.mediafire.com/?psf16ajalou9qs6 Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

File Flash ConnSpeed M27 đầu imei 86 và connSpeed M112 : http://www.mediafire.com/?vcl57ogrli9x6bgDòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

File Flash ConnSpeed T7 : http://www.mediafire.com/?57plb28koaw5jn9 có phần mềm chạy và sơ đồ cáp kèm theo

File Flash ConnSpeed M112 : http://www.mediafire.com/?gvfv8qx6wcnxbdn Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

File Flash ConnSpeed M7 NEW : http://www.mediafire.com/?gvfv8qx6wcnxbdn Dòng Spreadtrum chạy bằng DloadeR cáp M17

Dòng MStart

Hướng Dẫn Chạy http://www.mediafire.com/view/?vf5v6peno1qguyf

MobileProductionToolPack_SZ_FACTORY_V1.7.0.rar

MobileProductionToolPack_SZ_FACTORY_V1.7.3.rar

MobileProductionToolPack_SZ_FACTORY_V1.7.4.rar

File ConnSpeed T3 http://www.mediafire.com/?uw177x7119kqhw6 dòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T5 – T7 http://www.mediafire.com/?kqkjqir2bdbxrvc dòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T3 3D http://www.mediafire.com/?e7th3xjfh178s65dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T1 3D http://www.mediafire.com/?0k6haz0yr139746 Không JAVA dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T15 3D http://www.mediafire.com/?zu6nk2i4n4l8v5t Không JAVA dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T1 3D http://www.mediafire.com/?fns67aau0y7d3t0Có JAVA dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T7 3D http://www.mediafire.com/?5puk3c7uxx9q6z6dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T5_12Pin 3D http://www.mediafire.com/?spmy3r6mq887b4wdòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T5_5Pin 3D http://www.mediafire.com/?bhkhpc9ii5k58s1dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T11 3D http://www.mediafire.com/?m0b5w7zt9kgbtnddòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T4S 3D http://www.mediafire.com/?88zqq71q96ao1x3dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed M102 http://www.mediafire.com/?vs8nnv614nnw08idòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed M28 http://www.mediafire.com/?0sh5ivqnbk0icb9dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T4S New http://www.mediafire.com/?8t7bhhm6mbz2m94dòng Mstart chạy bằngMobileProductionToolPack_SZ.

File ConnSpeed T17 New http://www.mediafire.com/?ndq1lg7z747eybidòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ

File ConnSpeed T35 http://www.mediafire.com/?zt29b5jtjdbudxzdòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ

File ConnSpeed T9_NEW_treo http://www.mediafire.com/?f07q142teoqqqkidòng Mstart chạy bằng MobileProductionToolPack_SZ 1.7.4

Dòng CollSand

ProductLineToolV7.00.02_20120216.rar
ProductLineToolV8.00.01_20120418

File ConnSpeed M19 LOD: http://www.mediafire.com/?1et2tn1mlu82g3l phần mềm chạy máy:http://www.mediafire.com/?1lrd20pqzf2b8lc hướng dẫn chạy: http://www.mediafire.com/?m8hb9b5r1vbuh6w Video hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?saz8kd6008t8t91

File ConnSpeed M16 LOD: http://www.mediafire.com/?hwx9f0j5cqru9bl phần mềm chạy máy:http://www.mediafire.com/?1lrd20pqzf2b8lc hướng dẫn chạy: http://www.mediafire.com/?m8hb9b5r1vbuh6w Video hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?saz8kd6008t8t91

File ConnSpeed M1 LOD: http://www.mediafire.com/?0i8uupmnjw25sqy phần mềm chạy máy:http://www.mediafire.com/?1lrd20pqzf2b8lc hướng dẫn chạy: http://www.mediafire.com/?m8hb9b5r1vbuh6w Video hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?saz8kd6008t8t91

File ConnSpeed M19 LOD Fix Pin Ảo: http://www.mediafire.com/?cgty64opxo559a0 phần mềm chạy máy:http://www.mediafire.com/?1lrd20pqzf2b8lc hướng dẫn chạy: http://www.mediafire.com/?m8hb9b5r1vbuh6w Video hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?saz8kd6008t8t91

File ConnSpeed C5150 LOD Fix Loa Rè: http://www.mediafire.com/?3u1b36pcchj6kjr phần mềm chạy máy:http://www.mediafire.com/?1lrd20pqzf2b8lc hướng dẫn chạy: http://www.mediafire.com/?m8hb9b5r1vbuh6w Video hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?saz8kd6008t8t91

File ConnSpeed M17 LOD http://www.mediafire.com/?h4u45v4ov99d4h4

File ConnSpeed M19 LOD http://www.mediafire.com/?x16kuiuiok6kuko

File AMY A5 LOD http://www.mediafire.com/?z4xyae889j92dic

File ConnSpeed M200 LOD http://www.mediafire.com/?pict52j5yjr8vu8

File ConnSpeed M11 LOD http://www.mediafire.com/?n2aeg90y4xjp4wa

File ConnSpeed M12 LOD http://www.mediafire.com/?2gzao4qn8mm4tg8

File ConnSpeed M218 LOD http://www.mediafire.com/?jrxd5rrjz0gv7lp

File ConnSpeed C5150 NEW LOD http://www.mediafire.com/?wwhsbkwhwq22wc8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.