0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tiếng Việt Xiangmi A11 sc8825

Tiếng Việt Xiangmi A11 sc8825 alt
Xiangmi a11 alt

Tiếng Việt Xiangmi A11 sc8825 máy thị trường China không hỗ trợ tiếng Việt và CH Play đã Việt hóa thành công full 98% và backup lại rom stock đã Việt hóa thành công,khôi phục cài đặt gốc không mất tiếng Việt.
Thông tin máy:
Hardware:sc8825
Board:sp6825c2
CPU ABI:armeabi-v7a
Manufacturer:Android
Model:XIANGMI-A11
Android Ver:4.4.4
bootloader ver:unknown
USB config:mtp,adb
User:ylh-pubserver
Baseband ver:DM_BASE_13B_W13.34|sc6825_modem|08-24-2013 21:44:14
Build number:AD569B_M41_OLD_X80_H_V1.0.5
Thông tin file backup bằng Piranha box:
 Connecting to Phone,Wait..ok
checking info…
Max block Space:600M  sdcard Space:1.31G  SD:/mnt/extSdCard
Done.
Hardware:sc8825
Reading mmcblk0p1.img…(512K)
Done.
Reading mmcblk0p2.img…(10M)
Done.
Reading mmcblk0p3.img…(5M)
Done.
Reading mmcblk0p4.img…(3.75M)
Done.
Reading mmcblk0p5.img…(3.75M)
Done.
Reading mmcblk0p6.img…(3.75M)
Done.
Reading mmcblk0p7.img…(3.75M)
Done.
Reading mmcblk0p8.img…(3.75M)
Done.
Reading mmcblk0p9.img…(3.75M)
Done.
Reading mmcblk0p10.img…(5M)
Done.
Reading mmcblk0p11.img…(10M)
Done.
Reading mmcblk0p12.img…(400M)
Done.
Reading mmcblk0p13.img…(572.74M)
Done.
Reading mmcblk0p14.img…(150M)
Done.
Reading mmcblk0p15.img…(1M)
Done.
Reading mmcblk0p16.img…(10M)
Done.
Reading mmcblk0p17.img…(1M)
Done.
Reading mmcblk0p18.img…(256K)
Done.
Reading mmcblk0p19.img…(600M)
Done.
Reading mmcblk0boot1.img…(2M)
Done.
Reading mmcblk0boot0.img…(2M)
Done.
file save to :D:\XIANGMI-A11_150722223058

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.