0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tiếng Việt và Ch play Xiaomi HM 1SW ok

Tiếng Việt và Ch play Xiaomi HM 1SW ok alt

Tiếng Việt và Ch play Xiaomi HM 1SW ok alt

Tiếng Việt và Ch play Xiaomi HM 1SW ok alt

Tiếng Việt và Ch play Xiaomi HM 1SW ok alt

Chia sẻ tiếng Việt và Ch play Xiaomi HM 1SW ok,máy này bán trong nội địa trung Quốc nên không hỗ trợ tiếng Việt và CH Play,đã Việt hóa ngôn ngữ tiếng Việt và thêm CH Play ok.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X