0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tiếng Việt Note 3 N915T 4.4.4 done

Tiếng Việt Note 3 N915T done alt

Tiếng Việt Note 3 N915T done alt

Tiếng Việt Note 3 N915T done alt

Tiếng Việt Note 3 N915T máy mang về tử nước ngoài không hỗ trợ tiếng Việt,không nhận sim Việt Nam đã root và thêm tiếng Việt và mở mạng thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X