0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tiếng Việt Galaxy S3 Neo I931I 4.4.2 done

Tiếng Việt Galaxy S3 Neo I931I done alt

Tiếng Việt Galaxy S3 Neo I931I done alt

Tiếng Việt Galaxy S3 Neo I931I done alt

Tiếng Việt Galaxy S3 Neo I931I 4.4.2 máy không hỗ trợ tiếng Việt và sim Việt Nam đã unlock và thêm tiếng Việt Thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X