0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Tiếng Việt Galaxy ACE 3 GT-S7275T 4.2.2


Công Cụ
1 – Regionlockaway-v1.3.apk
2 – Cài Vroot
Hướng Dẫn
1 – Root S7275T bằng Vroot.
2 – Install Regionlockaway
3 – Gọi hồn có Tiếng Việt (Hard Reset không mất Tiếng Việt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X