0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Sony z3 D6603 xóa mật khẩu hình vẽ ok

Sony Z3 xóa hình vẽ ok

Sony z3 D6603 tình trạng máy khóa hình vẽ tải file về flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin flash máy :
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD “BACK” OR “VOLUME DOWN” BUTTON …

RUNNING S1_BOOT VER “S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_M_3”

ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004

[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 0C6D3471
FLASH ID: “0015/0100000B”
LOADER VERSION: “MSM8974AB_27”

PHONE IMEI : 35518806431796
writing “C:UsersPTSDesktopd6603APP-SW_Leo_GENERIC_23.5.A.1.291_1282-2729_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MBR.zip”
Processing package
APP-SW_Leo_GENERIC_23.5.A.1.291_1282-2729_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MBR.zip

Testing package integrity …
PROCESSING: partition-image_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MBR.sin
UPDATING S1_BOOT TO VERSION : 1286-7314 S1_BOOT_MSM8974AC_LA3.0-M-3
PARSING: “DEVELOPMENT”
value OTP_LOCK_STATUS_1 :  UNLOCKED, not match LOCKED
PARSING: “TEST_OEM0_007B40E1”
value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
value OTP_DATA_1 :  00000100, not match 01000400
value IDCODE_1 : 007B40E1, match 007B40E1
PARSING: “PRECOMMERCIAL_007B40E1”
value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED
value OTP_DATA_1 : 01000400, match 01000400
value IDCODE_1 : 007B40E1, match 007B40E1
PROCESSING : rpm_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT …
PROCESSING : s1sbl_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BO …
PROCESSING : emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG …
PROCESSING : sbl1_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOO …
PROCESSING : tz_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT- …
PROCESSING : dbi_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_M_3_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT …
PROCESSING : Leo_S1BootConfig_MiscTA.ta
Writing TA unit 0002/084F/0061
Writing TA unit 0002/08FD/0001
BOOT UPDATED
SKIP: partition-image_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MBR.sin
PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
writing “C:UsersPTSDesktopd6603FSP_Leo_Customized-MEA_GLOBAL-LTE_23.5.A.1.291_1288-4387_R4D_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MM …
Processing package
FSP_Leo_Customized-MEA_GLOBAL-LTE_23.5.A.1.291_1288-4387_R4D_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.zip

Testing package integrity …
PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
PROCESSING: amss_fs_1_S1-MODEMSW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
PROCESSING: amss_fs_2_S1-MODEMSW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
PROCESSING: amss_fsg_S1-MODEMSW-LIVE-9C84-PID1-0006-MMC.sin
Processing UPDATE files
SKIP: simlock.ta
PROCESSING: cust-reset.ta
Writing TA unit 0002/08A4/000E
PROCESSING: fota-reset.ta
Writing TA unit 0002/0964/0001
PROCESSING: auto-boot.ta
Writing TA unit 0002/0907/0001
PROCESSING: osv-restriction.ta
Writing TA unit 0002/091A/0001
Elapsed: 258 secs.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.