0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Xphone x8603

Rom Xphone x8603 máy treo logo đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock,rom đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả done.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 11010030303847453001CFEAE7DA1207
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG80
[eMMC] : FLASH_CID : 11010030303847453001CFEAE7DA1207
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC4BE32457A984E8789ACB8A88
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : X8603
ProdName  : X8603
ProdModel : X8603
Device    : X8603
AndroidVer: 5.0.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.L0.MP2.V1_CKT6582.W.L_P51

[Read Ok] : preloader_ckt6582_w_l.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / ckt6582_w_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1053 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6582__X8603__X8603__X8603__5.0.2__ALPS.L0.MP2.V1_CKT6582.W.L_P51

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.