0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Xeosky m1 mt6577

Rom Xeosky m1 mt6577 chuẩn đã flash nhiều máy tất cả sau khi flash rom với file náy không có bất kỳ lỗi nào.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6575
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6575|MT6577_S00
BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8B00 , 0xE201
Processing BROM stage
i2c Init : 0300771F
SpeedSet : 0000
VChrgSet : 0x28 , BatStat : 0x02
WD Disable stat : 0x0000
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.3.2 on BBID : 0x84
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 09G40
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303034473930105825B05A8031
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC44B02DB161A7BEC6F7C44DEF
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : alps
ProdName  : hexing77_jb
ProdModel : hexing77_jb
Device    : hexing77_jb
AndroidVer: 4.1.2
MTKxCPU   : MT6577
MTKxPRJ   : ALPS.JB.MP.V1.16

[Read Ok] : preloader_hexing77_jb.bin
[Read Ok] : DSP_BL
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6577 / V1.0.0 / hexing77_jb / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 441 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6577__alps__hexing77_jb__hexing77_jb__4.1.2__ALPS.JB.MP.V1.16

All done!

Rom không hia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.