0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Wave thunder dp5107 mt6582

Rom Wave thunder dp5107 mt6582 máy khoa mât khẩu đã xóa thành  công và read lại chuẩn đã test nhiều máy lâm nạn done.
Thông tin máy:
Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM39)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00E7400000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:doppio_DP5107_3G_V11
  version:4.2.2
  model:DP5107
  brand:doppio
  manufacturer:doppio
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1400000
  MBR  BaseAddr:0x1400000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1480000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1500000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1800000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2700000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x3100000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x3120000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x3180000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x3780000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3D80000  Size:0x600000
  MISC  BaseAddr:0x4380000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x4400000  Size:0x300000
  EBR2  BaseAddr:0x4700000  Size:0x80000
  EXPDB  BaseAddr:0x4780000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x5180000  Size:0x3E800000
  CACHE  BaseAddr:0x43980000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x4B780000  Size:0x40000000
  FAT  BaseAddr:0x8B780000  Size:0x5AB80000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
>>Done.
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.