0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Victory’s s9 mt6589

Victory's s9 mt6589

Rom Victory’s s9 mt6589 máy treo logo đã fix thành công và read lại file chuẩn từ rom stock,rom đã cứu nhiều máy lâm nạn tất cả done.
Thông tin read file :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6583
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6583|6589_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.3.2 on BBID : 0x86
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 4D0001703430434D681002471950518E
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , G40CM
[eMMC] : FLASH_CID : 7001004D4D433034470210688E515019
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00020000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E2C00000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3628 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249739CFDF72B4DE38BA6200553
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : alps
ProdName  : ratech89_we_rlk_jb2
ProdModel : S9
Device    : ratech89_we_rlk_jb2
AndroidVer: 4.2.1
MTKxCPU   : MT6589
MTKxPRJ   : Victory_S9_20130724

[Read Ok] : preloader_ratech89_we_rlk_jb2.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6589 / V1.0.0 / ratech89_we_rlk_jb2 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 664 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6589__alps__S9__ratech89_we_rlk_jb2__4.2.1__Victory_S9_20130724

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.