0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Venistar M7 mt6572

Rom Venistar M7 mt6572 alt

Rom Venistar M7 mt6572 tình trạng máy khóa pass pin đã fix done xong read lại file chuẩn stock đã test nhiều máy treo logo hay những lỗi khác với file này không thấy có lỗi nào,máy này có 2 m7 loại canh bầu mt6572 và loại cạnh vuông mt6582 nên phân biệt khi flash rom.
Thông tin read bằng Miracle box:
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM8)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xEC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x880000
  MBR  BaseAddr:0x880000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x900000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x980000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xC80000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1180000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1B80000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2580000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x25A0000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2600000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2C00000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3200000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x3240000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x32C0000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x35C0000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x3FC0000  Size:0x2BC00000
  CACHE  BaseAddr:0x2FBC0000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x379C0000  Size:0x4CC00000
  FAT  BaseAddr:0x845C0000  Size:0x669C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF00A8  Size:0x0
>>Done.

******************
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM8)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xEC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM9)
  File Mode: C:Miracle boxVENISTAR M7 MTK6572_1602182251.bin
  Reading(EMMC)…(0xA0000000)
  Saving as scatter file…
  OK. out: C:UsersStoreDesktopMT6572_160218230950
  Read OK.
  total: 22 mins38 s
  File save to:C:Miracle boxVENISTAR M7 MTK6572_1602182251.bin

*********************

Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt6572
  Board:yk858_emmc_wcdma
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:
  Model:veni star m7
  Android Ver:4.2.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:sj
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v4.p11, 2014/03/01 16:34
  Build number:alps.jb3.mp.v1.6
  ID:jdq39
  Region:us
  Language:en
  Chipset:
  Root:  Not Root
>>Done

Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.