0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom UIMI F3 mt6572

Rom UIMI F3 mt6572 tình trang máy dính virus đã fix triệt để và read lại file stock bằng Miracle box rom đã test không có bất kỳ lỗi nào.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM12)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xBB400000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1400000
  MBR  BaseAddr:0x1400000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1480000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1500000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1800000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2700000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x3100000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x3120000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x3180000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x3780000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3D80000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x3DC0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3E40000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x4140000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4B40000  Size:0x32000000
  CACHE  BaseAddr:0x36B40000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x44D40000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x97940000  Size:0x229E0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF00A8  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.

***********
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM12)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xBB400000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM18)
  File Mode: C:Miracle boxUIMI F3 MTK6572_1603051756.bin
  Reading(EMMC)…(0xA0000000)
  Saving as scatter file…
  OK. out: C:UsersStoreDesktopMT6572_160305181820
  Read OK.
  total: 26 mins42 s
  File save to:C:Miracle boxUIMI F3 MTK6572_1603051756.bin
Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.