0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Uimi A3 mt6572

Rom Uimi A3 mt6572 chuẩn stock đã flash nhiều máy lâm nạn với file này tất cả sau khi flash rom đều ok
Thông tin máy : 
 Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1101003030344745300127A5B0345285
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 0EG40
[eMMC] : FLASH_CID : 1101003030344745300127A5B0345285
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABCEA64DB5027617962BAFB01E0
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : alps
ProdName  : UIMI_A3
ProdModel : UIMI A3
Device    : UIMI_A3
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP7.V1

[Read Ok] : preloader_vanzo72_cwet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / vanzo72_cwet_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 920 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6572__alps__UIMI_A3__UIMI_A3__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1

All done!

Soft b1 : download 

Link pass : phuctoanstore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.