0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Titan Q6 mt6582

Rom Titan Q6 mt6582 tình trạng máy dính virus ứng dụng buộc dừng đã fix ok và read lại file stock bằng Miracle box,file đã test nhiều máy lâm nạn chưa thấy lỗi nào.
Thông tin read bằng Miracle box :
Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xEC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1400000
  MBR  BaseAddr:0x1400000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1480000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1500000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1800000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2700000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x3100000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x3120000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x3180000  Size:0x1000000
  RECOVERY  BaseAddr:0x4180000  Size:0x1000000
  SEC_RO  BaseAddr:0x5180000  Size:0x600000
  MISC  BaseAddr:0x5780000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x5800000  Size:0x300000
  EBR2  BaseAddr:0x5B00000  Size:0x80000
  EXPDB  BaseAddr:0x5B80000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x6580000  Size:0x38400000
  CACHE  BaseAddr:0x3E980000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x46780000  Size:0x7D000000
  FAT  BaseAddr:0xC3780000  Size:0x275A0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF00A8  Size:0x0
  Done.

***
Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM10)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xEC000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM11)
  File Mode: C:UsersHomeDesktoptitan q6 MTK6582_1511242042.bin
  Reading(EMMC)…(0xC3780000)
  Saving as scatter file…
  OK. out: C:UsersHomeDesktopMT6582_151124212727
  Read OK.
  total: 47 mins40 s
>>File save to:C:UsersHomeDesktoptitan q6 MTK6582_1511242042.bin
 ***

  Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt6582
  Board:e2109v82_gq3016_titan
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:alps
  Model:titan_q6
  Android Ver:4.4.3
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:root
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v35.p7, 2014/09/11 11:28
  Build number:titan_q6_20141028
  ID:kot49h
  Region:vn
  Language:vi

Rom hiện không chia sẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.