0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Rom Tiếng Việt 4.4.2 Galaxy S5 G900H

Model: SM-G900H
Model name: GALAXY S5
Country: VietNam
Version: Android 4.4.2
Changelist: 1539356
Build date: 09.05.2014
Product Code: XXV
PDA: G900HXXU1ANE2
CSC: G900HOLB1ANE1
MODEM: G900HXXU1ANE2
XXV-G900HXXU1ANE2-20140515114327.zip

Link Download
Oldin 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X