0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom TG 6 plus mt6572

Rom TG 6 plus mt6572 máy thay cảm ứng xong read lại filoe chuẩn trên nền rom stock đã flash nhiều máy khác lỗi phần mềm tất cả ok.
Thông tin máy :
 Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00E4000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:a825_324_ax_xhd_k18_tg_v1.6_06012016
  version:4.4.2
  model:TG-6Plus
  brand:XHD
  manufacturer:alps
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0xC00000
  MBR  BaseAddr:0xC00000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0xC80000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0xD00000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1000000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1500000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1F00000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2900000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2920000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3580000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x35C0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3640000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3940000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4340000  Size:0x38400000
  CACHE  BaseAddr:0x3C740000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x4A940000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x9D540000  Size:0x461C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.
****************
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM11)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00E4000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM9)
  Reading preloader…
  Reading mbr…
  Reading ebr1…
  Reading uboot…
  Reading bootimg…
  Reading recovery…
  Reading sec_ro…
  Reading logo…
  Reading android…
  Reading cache…
  Reading usrdata…
  Saving as scatter file…
  Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.