0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Telego uranus mt6580 flashtool

Rom Telego uranus mt6580 máy treo logo sử dụng file này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Vệt done.
Thông tn máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 700100563130303038501EF14B98B2AF
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , 80001
[eMMC] : FLASH_CID : 700100563130303038501EF14B98B2AF
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001C3000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7216 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC8398BCC3F3695EB7C67589EF
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : Uranus
ProdName  : Uranus
ProdModel : Uranus
Device    : Uranus
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_VANZO6580.WEG.L_P43

[Read Ok] : preloader_w320.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / w320 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1331 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6580__Uranus__Uranus__Uranus__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_VANZO6580.WEG.L_P43

All done!

link pass: phuctoanstore
Soft b1 : here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.