0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Rom Teclast TPad P75a 4.0.3

Giải nén ra được thư mục P75a(G7E3)-android4.0.3-V1.04 .
– ¦¦+¦¦¦- <~~~ chứa file P75a(G7E3).img
– +²+¦¦¦- <~~~ chứa tool . Chạy +²+¦¦ñ+¯.exe và chọn tiếng Anh để dễ sử dụng. Mở tool LiveSuit.exe và chọn file bằng cách nhấn và Select Img xong Nhấn Netsync, tắt máy và nhấn Volum Up + Power vài lần đến khi máy nhận driver ( màn hình đen thui ) 
 Link tải rom: here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X