0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Tablet mainboard wt_e960_80_221_mb_v1.6

Rom Rom Tablet mainboard wt_e960_80_221_mb_v1.6 file flashtool chuẩn đã flash nhiều máy lỗi phần mềm.

Tablet mainboard wt_e960_80_221_mb_v1.6file flashtool dùng unbrick hay sữa lỗi những máy treo logo hay khởi động máy lên tự tắt nguồn

Bạn đang tìm bản rom Tablet mainboard wt_e960_80_221_mb_v1.6 file flashtool để cứu máy bị lỗi phần mềm?

Hãy download Tablet mainboard wt_e960_80_221_mb_v1.6 file flashtool,file đã được chúng tôi test nhiều máy lỗi phần mềm không có bất kỳ lỗi nào.

Rom Tablet mainboard wt_e960_80_221_mb_v1.6

Ngoài ra Phúc Toàn Store vẫn còn nhiều rom và firmware các máy khác quý khách có thể tham khảo thêm:

Hầu hết rom đã test và flash thực nghiệm trên nhiều máy thành công.

****************

Thông tin máy :

EMMC: (117Gb+8192Mb) UNKNOWN_EMMC_DEVICE
EMMC FW VERSION: 12:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: E10116000021000105 : 00000000000000
EMMC UA SIZE: 0x3ab800000
BOOT STYLE: EMMC BOOT
FULL LENGTH: 0x3ac400000 [14.691 GB]
Status: USB_HIGH_SPEED
Detecting high speed port, wait……
If driver not installed, install high speed port driver.
If not need high speed port, disable it.
After repeat opperation.
Detected : MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM5)
[system]Reading info, wait…
Build ID: MRA58K
Display ID: E960V1.6_PC_ZX_QC9365_GTTP_3G_FL_WXGA_GMS_v0.1-190904
Version: 6.0
Model: E960
Brand: E960
Device: E960
Manufacturer: E960
Mediatek Version Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_flycom6580.we.m
FRP partition: /dev/block/platform/mtk-msdc.0/11120000.msdc0/by-name/frp
IMEI[1]: 358511020117044
IMEI[2]: 358511020117051
Start dumping flash, this can take up to 1 hour…….
Dumping Preloader.
Partition: proinfo
Partition: nvram
Partition: protect1
Partition: protect2
Partition: seccfg
Partition: lk
Partition: boot
Partition: recovery
Partition: para
Partition: logo
Partition: expdb
Partition: frp
Partition: nvdata
Partition: metadata
Partition: oemkeystore
Partition: secro
Partition: keystore
Partition: system
Partition: cache
Partition: userdata
Partition: flashinfo
Start processing proinfo.bin ……
Reading: BEGIN: 0x80000 – LEN: 0x300000
Start processing nvram.bin ……
Reading: BEGIN: 0x380000 – LEN: 0x500000
Start processing protect1.img ……
Reading: BEGIN: 0x880000 – LEN: 0xa00000
Start processing protect2.img ……
Reading: BEGIN: 0x1280000 – LEN: 0xa00000
Start processing lk
Start processing boot
Start processing recovery
Start processing logo ……
Start processing secro secro.img
Reading: BEGIN: 0x9a00000 – LEN: 0x600000
Start processing system
Reading: BEGIN: 0xa800000 – LEN: 0x80000000
Saved to : C:\ProgramData\Android_MTK_Backup_Folder\firmware_backup\MT6580_EMMC_MRA58K__6_0_E960_E960_2020_06_29_14_17)
Wait untill phone will start charging.
[0]All done.

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.