0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom stock Philips S398 mt6582

Rom stock Philips S398 mt6582 alt

Rom stock Philips S398 mt6582 đã test nhiều máy lỗi như treo logo hay những những lỗi khác tất cả sau khi flash rom khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin máy : 
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 15010051375853414201DE62E621C15F
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BASX7
[eMMC] : FLASH_CID : 15010051375853414201DE62E621C15F
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xDA78524937514A06B14F74DB0823DBCF
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : Philips
ProdName  : Philips_S398
ProdModel : Philips_S398
Device    : Philips_S398
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : S398_M6582K_1503_V08A_VN

[Read Ok] : preloader_eastaeon82_wet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / eastaeon82_wet_kk / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 729 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6582__Philips__Philips_S398__Philips_S398__4.4.2__S398_M6582K_1503_V08A_VN

All done!
Lưu ý : không flash rom khi máy khóa pass Gmail hay hình vẽ,flash rom là can thiệp vào phần mềm hệ thống có thể khiến máy bạn brick nên thận trọng khi flash rom.
Link tải tool : download
Link pass : phuctoanstore

Driver : download
Soft giải nén : here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.