0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom stock Mivo Mv510 mt6580

Rom stock Mivo Mv510 mt6580 đã flash nhiều máy khác như lỗi phần mềm hay xanh màn
hình tất cả sau khi flash rom chỉ cần khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin flash rom :
======= Flash
1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back
2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 110100303034473930510D503348C18B
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 09G40
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303034473930510D503348C18B
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA7852498C3AC050E80210BE49123F35
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

ScatCFG : BaseBand : MT6580 , Project : magc6580_we_l , Storage : EMMC
Setting : Flash Pre-Erase (Safe) : Enabled
Setting : AFF verify :  Enabled
Setting : HW verify :  Enabled

BL : Check HW compatibility
BL : BBID supported by BootLoader!
BL : Check eMMC compatibility
BL : eMMC supported by BootLoader!

BL : BatteryLevel : 3419 mV
BL : [WARNING] : BatteryLevel LOW!!!

BL : Flash Pre-Erase
Total blocks to Erase : 2
Erase : 0x0000000001C80000-0x0000000003320000
Erase : 0x00000000050A0000-0x00000000E5EE0000
Flash Pre-Erase Done, time used : 00:00:03

SecCfg Passed , 1799
BMT remark not need. Will skip
Sending Preloader …
Use : preloader_magc6580_we_l.bin
Preloader Sent , Init passed
SecCfg Passed , 1799
PartCount : 0014
Update PMT by user request
Repartition Done!
Use FLN Mode

Processing : Flash Write
Flash now : LK
Image Flash Ok
Flash now : BOOT
Image Flash Ok
Flash now : RECOVERY
Image Flash Ok
Flash now : LOGO
Image Flash Ok
Flash now : SECRO
Image Flash Ok
Flash now : SYSTEM
Image Flash Ok
Flash now : CACHE
Image Flash Ok
Flash now : USERDATA
Image Flash Ok
Flash Write Done, time used : 00:05:16

Processing : Verify
Verify Passed : LK
Verify Passed : BOOT
Verify Passed : RECOVERY
Verify Passed : LOGO
Verify Passed : SECRO
Verify Passed : SYSTEM
Verify Passed : CACHE
Verify Passed : USERDATA
Data Verify Done, time used : 00:00:48

Update Mirror PMT
Update Done!

Update RomInfo done

Done!
Lưu ý : máy này nên thận trọng khi flash rom không thì máy sẽ xanh màn hình hay brick máy.

Link pass : phuctoanstore
Soft b1 : download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.