0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Rom stock Blu Neo S300 mt6572

Rom stock Blu Neo S300 mt6572 alt

Rom stock Blu Neo S300 mt6572 file chuẩn dạng bin được backup từ máy đang hoạt d9o655ng bình thường.
File này read bằng Volcano nên có dạng bin,khi flash lại xem hình sau :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X