0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom SOZ M510 mt6572

Rom SOZ M510 mt6572 máy khóa pass Gmail đã fix okk xonng read lại file chuẩn stock bằng Miracle box và test máy lỗi phần mềm ok.
Thông tin máy : 
  Connecting to Phone,Wait..ok
  Hardware:mt6572
  Board:yuanda72_cwet_kk
  CPU ABI:armeabi-v7a
  Manufacturer:alps
  Model:m510
  Android Ver:4.4.2
  bootloader ver:unknown
  USB config:mass_storage,adb
  User:root
  FS:unknown
  Baseband ver:moly.wr8.w1315.md.wg.mp.v43, 2014/09/17 10:10
  Build number:a100_72kk_kk_3g_emmc_32_4_xld_z10_soz 20150123-105101
  ID:kot49h
  Region:us
  Language:en
  Chipset:
  Root:  Not Root
>>Done
***********
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM12)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xE9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0xC00000
  MBR  BaseAddr:0xC00000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0xC80000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0xD00000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1000000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1500000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1F00000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2900000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2920000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3580000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x35C0000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3640000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x3940000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4340000  Size:0x32000000
  CACHE  BaseAddr:0x36340000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x44540000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x97140000  Size:0x515C0000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF00A8  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.
***************
Waiting for USB Port…
Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM12)
Please Hold “ON” to connect with the phone…
Connected to Phone.
CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot8 …
EMMC Size: 0xE9000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
Waiting for USB Port…
Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM18)
File Mode: C:Miracle boxSOZ M510 MTK6572_1603091530.bin
Reading(EMMC)…(0xA0000000)
Saving as scatter file…
OK. out: C:UsersStoreDesktopMT6572_160309160221
Read OK.
total: 32 mins3 s

Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.